ada1301
20.03.13,09:17
Prosím, môžu byť mzdové náklady našich zamestnancov zahrnuté do obstarávacej ceny dlhodobého majetku? Ide o presne vyčíslené mzdové náklady zamestnancov, ktorí pracovali na montáži, inštalácii alebo testovaní obstarávaného majetku, môžu ísť tieto náklady do vstupnej ceny majetku? Vďaka za odpovede.