pazuska
20.03.13,20:41
Som na očr rodiča. Môžu krátky čas cca 2-3 hodiny denne vypomahat aj pracovnici opatrovateľskej služby ktorú zabezpečuje miestny úrad? má to dopad na vyplácanie penazi zo Sociálnej poisťovne?
Ďakujem za odpovedď kto viete.
veronikasad
20.03.13,21:25
§ 39 Zákona o sociálnom poistení

Podmienky nároku na ošetrovné
Na začiatok

(1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
b) sa stará o dieťa do desiatich rokov veku,