andrea-andrea
21.03.13,09:41
Vypisujem daňové priznanie B - osoba vykonáva činnosť na základe registrácie v NBS. Má vyplatené provízie z poistenia.
Provízia: 46,14
Zrazená daň: 8,76
Vyplatené: 37,38
Províziu 46,14 uvádzam na riadok DP 8 - z činnosti sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
Kam mám uviesť zrazenú daň - na riadok 106 ???
Ďakujem za odpoveď