Majka86
21.03.13,15:29
Konateľ jednoosobovej s.r.o. si sám sebe prenajíma svoje vlastné auto (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2699&pr=0.02&w_id=707&tstamp=1363879058&pid=817&cd=5c3eb43512558dc47465476fae10d98a) na pracovné cesty za 300 eur mesačne. Má uzatvorenú nájomnú zmluvu. V zmluve je dohodnuté, že všetky náklady, daň z motor. voz., havarijné poistenie, opravy, ... bude platiť nájomca. Konateľ ako FO má príjem z prenájmu. Ak sa správne domnievam, tento príjem nemôže byť posudzovaný ako príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci. Mal byť mať pridelené DIČ. Lenže toto DIČ pridelené nemá. Chcem sa opýtať, kde v daňovom priznaní priznať tento príjem? Ďakujem vopred za odpoveď.
Mila123
21.03.13,14:31
Konateľ jednoosobovej s.r.o. si sám sebe prenajíma svoje vlastné auto (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2699&pr=0.02&w_id=707&tstamp=1363879058&pid=817&cd=5c3eb43512558dc47465476fae10d98a) na pracovné cesty za 300 eur mesačne. Má uzatvorenú nájomnú zmluvu. V zmluve je dohodnuté, že všetky náklady, daň z motor. voz., havarijné poistenie, opravy, ... bude platiť nájomca. Konateľ ako FO má príjem z prenájmu. Ak sa správne domnievam, tento príjem nemôže byť posudzovaný ako príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci. Mal byť mať pridelené DIČ. Lenže toto DIČ pridelené nemá. Chcem sa opýtať, kde v daňovom priznaní priznať tento príjem? Ďakujem vopred za odpoveď.
a nielen dič, táto činnosť spadá pod živnozákon.....musí mať ŽL na prenájom hnuteľných vecí.....
Majka86
21.03.13,15:08
Ďakujem, čo by ste mi v takomto prípade poradili??
Mila123
21.03.13,15:11
Ďakujem, čo by ste mi v takomto prípade poradili??

týka sa to predpokladám roka 2012?
Majka86
21.03.13,15:16
Áno, rok 2012...
Mila123
21.03.13,15:18
peniaze boli vyplatené v hotovosti?

ak áno, stornovala by som ich....
Majka86
21.03.13,15:21
Nie, boli vyplatené cez bankový účet...
mondes
21.03.13,18:30
Prosím Vás, ak SZČO, ktorý je v strate prenajíma od 1.7.2012 auto svojej s.r.o., ale to auto ešte nie je doodpisované, tak ako mám riešiť odpis auta za 1.polrok 2012? Keďže je v strate, môžem jednoducho prerušiť odpis? Aj za rok 2011 boli odpisy prerušené, nakoľko bola sZCO tiež v strate.
mondes
21.03.13,19:23
Posúvam