Daduš K
22.03.13,10:25
Prosím vás, keď som podala DPH elektronicky cez e dane registrovali sme sa v 12/2012 po podaní musím poslať dokument aj poštou? Alebo je to po správe o podaní keď píše prijaté vybavené a nič neposielam. Viem že súhrnné výkazy keď som poielala na DPH tak do 5 dní som musela poslať aj poštou.
Ďakujem
Daduš K
22.03.13,12:33
nik mi nevie poradiť?
janaGT
22.03.13,12:42
ja posielam dph tiež cez e-dane ale podpisujem ZEP-om, už nič neposielam poštou, ale neviem, ako to je, keď je podpísaná dohoda s dú ... ale ak máš zep, tak neposielaš už nič
mizu24
22.03.13,12:53
B) Pravidlá zasielania elektronických dokumentov V súlade s ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) môže daňový subjekt (zastúpený autorizovaným používateľom) doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré sú:


podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Odporúčanou možnosťou z hľadiska zvýšenia komfortu autorizovaného používateľa a zachovania bezpečnosti elektronickej komunikácie je použitie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis (v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov). Zoznam akreditovaných certifikačných autorít (ACA), ktoré v súčasnosti poskytujú službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre zaručený elektronický podpis, je zverejnený na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu SR (Zoznam ACA (http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/zoznam-aca/index.html)).
realizované v súlade s ustanovením § 20 ods. 8 zákona o správe daní (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu)
Pri využívaní autorizovanej služby doručovania dokumentov elektronickými prostriedkami, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, sa nevyhnutnou podmienkou stáva uzatvorenie Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom uzavretej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“), ktorá sa uzatvára písomne so správcom dane. Uzavretím dohody sa daňový subjekt zaviaže doručiť do piatich pracovných dní odo dňa elektronického podania dokumentu v písomnej forme prvú stranu doručenej písomnosti a Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou, tzv. krycí list (viď Vzory vyhlásení o podaní písomnosti elektronickou formou). Dohodu bolo možné uzatvoriť do 31.12.2011. Dohody uzatvorené pred týmto dátumom zostávajú v platnosti do vypovedania dohody niektorou zo zmluvných strán.
realizované v súlade s ustanovením § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu)
Pri využívaní autorizovanej služby doručovania dokumentov elektronickými prostriedkami, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, sa nevyhnutnou podmienkou stáva uzatvorenie "Dohody o elektronickom doručovaní podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov" (ďalej len „dohoda“), ktorá sa uzatvára písomne so správcom dane. Dohoda zostáva v platnosti do vypovedania dohody niektorou zo zmluvných strán. Dohoda platí od 1.1.2012. Táto Dohoda je bez povinnosti tzv. krycích listov, tzn. po elektronickom odoslaní dokumentu netreba nič dokladovať na DÚ.


ak máš dohodu podľa tohto paragrafu, tak sa krycie listy už neposielajú
gokko
17.04.13,09:03
Mám dohodu podľa §20, ods. 8, poslala som cez e-dane SV za prvý štvrťrok, v aplikácii mi ale nikde neponúka možnosť vytlačiť krycí list. Pred tým to bolo pod Práca s DP... Prosím vás čo mám robiť? Vytlačím si len prvú stranu a tlačivo "Vyhlásenie " nájdem niekde v tlačivách na drsr?
​Prípadne prosím vás je niekde v aplikácii e-dane možnosť tlačiť krycí list? ďakujem
tictac7
17.04.13,09:36
Mám dohodu podľa §20, ods. 8, poslala som cez e-dane SV za prvý štvrťrok, v aplikácii mi ale nikde neponúka možnosť vytlačiť krycí list. Pred tým to bolo pod Práca s DP... Prosím vás čo mám robiť? Vytlačím si len prvú stranu a tlačivo "Vyhlásenie " nájdem niekde v tlačivách na drsr?
​Prípadne prosím vás je niekde v aplikácii e-dane možnosť tlačiť krycí list? ďakujem

Krycí list máš - práca s DP - 2. možnosť zdola
Tamila
17.04.13,09:37
Pasielala som minulý týždeň tak isto, ako píšeš a ponúka mi tlač krycieho listu pod Práca s DP. Skús to prejsť znova.
gokko
17.04.13,09:51
už asi viem kde je chyba, mám nový počítač a ja som si stiahla zo stránky drsr aplikáciu JAVA E-DANE a tam asi nie je tlač krycieho listu. Takže teraz si sťahujem windows e-dane. To bude dúfam tá správna aplikácia pre mňa.