hana_
23.03.13,09:27
Dobrý deň,

vyplnila som si vyššie spomenuté DP v programe eDane a na záver som spustila kontrolu. Program mi vyhadzuje ako chybu to, že mám v riadku 09 na strane 12 sumu poistného s dvoma desatinnými číslami (že vraj je to príliš veľa desatinných čísel). Nechápem prečo, keď v celom DP sú sumy s dvoma desatinnými číslami. Navyše presne tá istá suma je aj pod tabuľkou 1 v oddieli VI a tam mu to nevadí.

Je to len chyba programu, ktorú stačí ignorovať alebo s tým treba niečo robiť?

Ďakujem.