jannak5
23.03.13,11:01
Účtujem SZČO, ktorý zamestnáva zamestnancov a zráža im zo mzdy príspevok na stravné. Uvediem príklad pre ľahšie počítanie, mzda na výplatu je 300 Eur a zrážky za stravné sú 30 Eur, t.j. na účet pošle zamestnancovi 270 Eur. Príspevok zamestnávateľa je 40 Eur. Účtujem takto:
v príp. zrážok zo mzdy:
270 Eur - VOZD z BÚ na Mzdy
30 Eur - interný výdavok - VOZD na Mzdy - zrážka za stravu
30 Eur - interný príjem - PNZD - iný nezdan. príjem (týmto som si nie istá)

V príp. úhrady za stravné od zamestnanca v hotovosti, takto:
300 Eur - VOZD z BÚ na Mzdy
30 Eur - PNZD - iný nezdan. príjem - prísp. od zamestnanca

Stravné lístky objednáva vždy dopredu, úhradu faktúry dám ako nezdaniteľný výdaj (poplatok na réžiu), a potom po mesiacoch zaúčtujem presun skutočne poskytnutých lístkov zamestnancom:
-40 Eur - interný výdavok - VNZD
40 Eur - interný výdavok - VOZD - na Prevádzkovú réžiu

Prosím o potvrdenie, či to môže byť:-) Dík