scorpions
24.03.13,13:16
Ide o poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania. Poistka je vystavená na meno zamestnanca a majiteľ ako dobrá duša ju zaplatil cez podnikateľský účet. Ako to mám teraz zaúčtovať? :confused:
Môžem zaúčtovať riadne ako predpis 548/379 a následne úhradu predpisu 379/221. Nebude problém zmluva nie je na firmu?
Stefan2005
24.03.13,13:24
Bude.
Tweety
24.03.13,14:01
Doplním, ak mu to preplatíte, bude to nedaňový náklad spoločnosti a zdaniteľný príjem u zamestnanca. Dobrá duša, zlá duša, tu je podstatné znenie zákona a šéf( aj keby akokoľvek chcel a niektorí tvrdia, že je) nie je zákon.
Dav
24.03.13,14:09
Zamestnancovi sa dá odmena, zdaní a odvodní sa, a "vyplatí sa" cez pokladňu. Druhým dokladom "sa prijme" náhrada poistky od zamestnanca. Rozdiely vo výpočte budú "manipulačné straty" v neprospech zamestnanca. Účtuje sa: úhrada poistky ako pohľadávka voči ZC a "príjem v pokladni" ako úhrada pohľadávky. To zvýhodnenie má ZC vo mzde a ZĽ v nákladoch.
ariadna22
24.03.13,14:34
379/221 úhrada poistky, 331/379 -strhnutie zo mzdy