jakub4
25.03.13,09:38
V roku 2012 som mal na dohodu o vykonaní práce príjmy v CR , cca. 800 korun českých.
Na slovensku mám najmä príjmy zo živnosti. Neviem o tom, že by sa vzťahoval na zahraničné príjmy nejaký limit, kedy by sa daň dala považovať za vysporiadanú.

Predpokladám teda, že príjmy je nutné uviesť v daňovom priznaní. Ako však postupovať, keď český zamestnávateľ nie je ochotný poskytnúť potvrdenie o príjme a zrazenej dani, pretože má takú povinnosť len ak príjmy presiahnu 5000 KČ?
Marína
25.03.13,08:59
V roku 2012 som mal na dohodu o vykonaní práce príjmy v CR , cca. 800 korun českých.
Na slovensku mám najmä príjmy zo živnosti. Neviem o tom, že by sa vzťahoval na zahraničné príjmy nejaký limit, kedy by sa daň dala považovať za vysporiadanú.

Predpokladám teda, že príjmy je nutné uviesť v daňovom priznaní. Ako však postupovať, keď český zamestnávateľ nie je ochotný poskytnúť potvrdenie o príjme a zrazenej dani, pretože má takú povinnosť len ak príjmy presiahnu 5000 KČ?
Nie je to tak, podľa § 38j ods. 3 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast4.aspx#par38j) je platilteľ dane(zamestnávateľ) povinný na žiadosť daňovníka( zamestnanca) vystaviť potvrdenie o príjme nejneskôr do 10 dní(Pozor, vystaviť, nie poslať!) Takže ty ako daňovník musíš svojho zamestnávateľa o vystavenie požiadať. Bližšie, viď link, na § 38j).

Príjem v daňovom priznaní priznávaš, súčasne si ho však podľa § 45 ods. 3 písm. c) Zák. 595/2003 Zb. a n.p. (http://www.porada.sk/t199411-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-06-2012-do-31-12-2012-a.html#45) zo zdanenia môžeš vyňať.