gintonic009
27.03.13,10:05
Dobrý deň,
podnikám ako fyzická osoba - živnostník, popritom prenajímam vlastné nebytové priestory. Všetky výdavky aj príjmy riadne vykazujem v účtovníctve, t.j. ani u živnosti ani u príjmov z prenájmu si neuplatňujem paušálne výdavky. V r.2012 som dosiahol zo živnosti stratu vyššiu ako bol výnos z prenájmu nehnuteľnosti. Chcel by som sa spýtať či je pre výpočet daňového základu možné spočítať hospodársky výsledok za obe činnosti? Alebo musím zaplatiť daň z príjmu dosiahnutého z prenájmu aj napriek tomu, že tento výnos bol nižší ako ako celková strata z podnikateľskej činnosti?
gintonic009
03.04.13,09:15
nikto nevie poradiť?
Mila123
03.04.13,09:28
Dobrý deň,
podnikám ako fyzická osoba - živnostník, popritom prenajímam vlastné nebytové priestory. Všetky výdavky aj príjmy riadne vykazujem v účtovníctve, t.j. ani u živnosti ani u príjmov z prenájmu si neuplatňujem paušálne výdavky. V r.2012 som dosiahol zo živnosti stratu vyššiu ako bol výnos z prenájmu nehnuteľnosti. Chcel by som sa spýtať či je pre výpočet daňového základu možné spočítať hospodársky výsledok za obe činnosti? Alebo musím zaplatiť daň z príjmu dosiahnutého z prenájmu aj napriek tomu, že tento výnos bol nižší ako ako celková strata z podnikateľskej činnosti?
prenájom patrí so § 6 ods. 3 ? alebo máš prenájom vedený cez živnosť (poskytujete aj iné služby súvisiace s prenájmom?) ?

pretože ak patrí do § 6 ods. 3 ZDP, nie je možné uplatňovať si stratu z podnikania so základom dane z prenájmu (§6, ods. 3)
gintonic009
03.04.13,15:48
nemám ju vedenú v živnosti. Ďakujem