ZUZULAZU
27.03.13,13:21
SRO vyplatila konatelovi urok z pozicky z roku 2010 vo vyske 1400,- Eur... Musi to sro oznamit danovemu uradu?
dakujem
a_je_to
27.03.13,13:59
Taká povinnosť nie je nikde určená, aspoň o nej neviem. Príjemca úroku má povinnosť priznať úrok ako osoba podľa § 7, ods. 1/c, ZoDP. Ale iné povinnosti by tam už nemali byť.
účtovník 007
27.03.13,14:08
Asi myslela bonzácky paragraf. Táto povinnosť je od 1.1.2012 riešená v § 49a osd. 8 zákona 595/2003. Ale aj tu platí, že ak si úroky vyplatila na bankový účet teda prevodom, nejedná sa o platbu v hotovosti.
ZUZULAZU
27.03.13,14:18
ja som myslela oznamenie o urokovom prijme ktore je potrebne podat do 2.4.....nechapem vsak na koho sa ta povinnost vztahuje.
a_je_to
27.03.13,14:24
ja som myslela oznamenie o urokovom prijme ktore je potrebne podat do 2.4.....nechapem vsak na koho sa ta povinnost vztahuje.

To si asi čítala v nejakom novinovomm poradenstve... ak je taká povinnosť niekde určená, tak sa môže vzťahovať iba na príjemcu úroku. Ak podá priznanie, tak ... ako keby sa stalo.
ZUZULAZU
27.03.13,14:28
Nasla som to tuto :
http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/c/858/category/dane-a-odvody/article/oznamenie-platieb-fo-bonzacky-paragraf.xhtm

mne z toho vyplyva, ze ked konatel poskytne pozicku do sro a vyplatia sa mu z nej uroky, tak sro to musi oznamit spravcovi dane.Ale nejak sa mi to nezda :-)
Evanka
27.03.13,14:30
SRO vyplatila konatelovi urok z pozicky z roku 2010 vo vyske 1400,- Eur... Musi to sro oznamit danovemu uradu?
dakujem Nie, s.r.o. nemá v tomto prípade povinnosť oznamovania uvedeného príjmu daňovému úradu.
ZUZULAZU
27.03.13,14:57
A kto ma potom tu povinnost?na koho sa vztahuje?
Evanka
27.03.13,15:12
Dotyčný podá daňové priznanie typ B, ak to pre neho vyplýva v súvislosti s inými príjmami. V takom prípade sa z uvedeného príjmu platí aj odvod do ZP, pretože príjem z kapitálového majetku sa považuje v zmysle zákona o zdravotnom poistení za zárobkovú činnosť.
Evanka
27.03.13,17:03
SRO vyplatila konatelovi urok z pozicky z roku 2010 vo vyske 1400,- Eur... Musi to sro oznamit danovemu uradu?
dakujemA kto ma potom tu povinnost?na koho sa vztahuje?

Asi si mala na mysli Oznámenie ..... podľa § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov § 49 a ods. 7)Zákona o dani z príjmov.
V takom prípade vzniká povinnosť do 2. 4. 2013, oznámiť správcovi dane informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme za rok 2012 fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 zákona o dani z príjmov a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu.
Jedná sa o vyplatenie úrokov daňovníkom podľa §2 písm t). Sú to daňovníci, ktorí na území SR sú s obmedzenou daňovou povinnosťou.
Tak hovorí zákon.
Oznamuje sa na priloženom tlačive