mihand
27.03.13,13:54
Firma - neplatca dph prijala fakturu z USA. Faktura je za server, ktory je umiestneny v USA.Musi sa firma registrovat na danovom urade, alebo ma povinnost podat len danove priznanie a odviest 19% dan?
dufulus
28.03.13,11:59
podľa mňa v §7a je uvedené že "ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom (Vy), je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa §69ods.3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu.."
keďže vo Vašom prípade ide o zahraničnú osobu mimo Európskej únie, podľa mňa nemusíte podávať žiadosť o registráciu