MariánII.
27.03.13,14:25
Mám záväzok a pohľadávku v jednej firme, pohľadávka je vyžšia, takže táto firma mi zaplatila rozdiel ceny, ako to zaučtujem?Ako vysporiadam záväzok a pohľadávku?
Katarina
28.03.13,07:33
O zaplatený rozdiel treba znížiť hodnotu pohľadávky v knihe VF a následne zaúčtovať do PD dňom úhrady. Treba urobiť jednostranný zápočet, dňom vyhotovenia jednostranného zápočtu vyradiť záväzok aj pohľadávku z knihy PF a z knihy VF. K 31.12. zaúčtovať jednostranný zápočet cez uzávierkové operácie ako nepeňažnú operáciu a takto sa záväzok aj pohľadávka vyrovná v knihe prijatých a vydaných faktúr a zároveň sa premietne do PD.