Indeed
28.03.13,06:04
Vidí sa mi silno pritiahnuté za vlasy, aby živnostník z čistým príjmom cca 300 eur/mesiac
platil ročne cca 700 eur dane z príjmu.

Čo si o tom myslíte ?
Indeed
29.03.13,08:53
Ja si o tom myslím to,že kriterium ako sa vypočítáva čistý príjem živnostníka je celkom od veci....

malý príklad : Ak vyfakturujem nejakých 1166 euro každý mesiac za odovzdanú prácu pre nejakú spoločnosť,

tak moj čistý príjem podľa oficialnej metodiky bude len 300 euro/mesiac cca

v skutočnosti moj čistý príjem je 1166-odvody /185,29 / teda v skutočnosti 980,71 €

Takto by mali hodnotiť a posudzovať živnostníka a to nielen pre priznanie úveru.
veronikasad
29.03.13,11:07
Môžeš uviesť príklad ako si sa k tým "čistým" 300€ a dani 700€ dopočítal ?
Indeed
15.06.13,16:22
Chod do hociktorej banky, uveď,že si živnostník, a že chceš uver... a ihneď všetko pochopíš !