romanaB79
29.03.13,11:10
termínovaný účet bežal celý rok 2010 až do konca roka 2012. Podľa platnej legislatívy v 2010 bol predpokladaný úrok zaúčtovaný 385/662 do ZDANITEĽNÝCH výnosov, čiže výnos sa v roku 2010 ešte neodpočítaval na riadku 240 DP, a vstupoval do ZD. Celý výnos roku 2010 bol riadne zdanený. V rokoch 2011,2012 účtovaný 385/662, ale nezdaňovaný, odpočítavaný od ZD cez riadok 240 DP. K 31.12.2012 úrok pripísaný na účet zaúčtovaný 221/385, zrážková daň zrazená zaúčtovaná 591/221. Otázka znie, čo s výnosmi 2010, ktoré boli fakticky zdanené 2x. V roku 2010 sa ešte od ZD neodpočítavali, čiže zdanené v celkovom ZD uvedenom v DP 2010. V roku 2012 zrazená zrážková daň aj z výnosov roku 2010 - fakticky úroky za rok 2010 boli zdanené 2x. Ako sa to rieši? Mali ste niekto výnosy z úrokov ktoré vám prechádzali cez roky 2010/2011 ako ste to riešili? ďakujem