mertinkova
29.03.13,19:45
Dobrý večer chcela by som sa opýtať mam sro ktora kupila sro teda ju vlastní na 100 % mam povinnosť robiť konsolidovanu zavierku, nemam registrovaný žiaden konsolidovaný celok len moja sročka figuruje ako 100 % spoločnik v druhej mojej sro-čke
mertinkova
30.03.13,13:16
Dobrý den prajem, načítala som si už nejaké veci ohladom konsolidácie len mi to este stale nie je jasné celkom. Mali by byt k tomu nejaké tlačivá na konsolidačnú účtovnú závierku ? ak ano aké ? nemáte ich náhodou niekto ? Do kedy musim urobit alebo podat konsolidovanú účtovnú zavierku ?
mertinkova
30.03.13,14:52
(

10) Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek neboli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

a) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.

Čiže ak tomu rozumiem dobre ked matka nema majetok s dcérou nemaju majetok nad 17 000 000 eur, obrat 34 000 000 eur, alebo 250 zamestnancov tak nemuí robit matka konsolidovanú účtovnú zavierku a tym padom nemusi ju ma overenú audítorom ? Pochopila som to dobre ?