mediastore
31.03.13,18:53
Zdravím,
stretol som sa novým problémom : JCD bolo riadne zaúčtované , po doručení faktúry o prefakturácií DPH a cla spedičkou uplatnené DPH v priznaní DPH v 4.Q. Problémom je ale že faktúra od špedičky bola zaplatená až v januári. A teraz OMEGA nechce zmenit DPH z neuplatnenej na uplatnenú z dôvodu absencie úhrady. Prosím aký postup zvoliť resp. bude treba podať opravné DP ?
tictac7
31.03.13,17:22
...z JCD je nárok na odpočet DPH až po úhrade - teda Omega pracuje správne.
...určite si nerobil DP z Omegy - ona by Ti to tam nedala....
...ponaučenie - mám dobrý soft, tak ho využijem a nerobím DP napr. z excel-u
mediastore
01.04.13,05:54
máš 100% pravdu,ale robim po niekom účtovníctvo. Teraz ako správne vyriešiť zaúčtovanie JCD ? DPH bola zaplatená špedičkou.V 4.Q visí nezaplatená faktúra za prefakturáciu cla a DPH a takisto nezaplatená JCD . A odpočet bol zarátaný do 4.Q . Poprosím nejaké riešenie. Ďakujeeem.
tictac7
01.04.13,08:44
DDP k DPH za 4. štvrťrok - vyjde vyššia DP, tú doplatiť + sankcia...