zienkadomaca
01.04.13,12:21
Je chyba v tlacive DPFO typ B?
Keďže na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sa nezdaniteľná položka nevzťahuje základ dane z prenájmu by sa mal zdaniť.
Neviem kde robím chybu pri vypisovaní DP ale keď prídem na riadok 83 úhrn vyňatých príjmov zo zahraničia nevychádza mi zdanenie príjmu z prenájmu. Ďakujem za odpoveď
Vzor príkladu :
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov 15 000,00€
Z toho :
Príjmy zo závislej činnosti krajina pôvodu Nemecko 13 000€
Poistné 2 300 .................................................. .................................................. ..
Základ dane čiastkový Nemecko 10 700 €
.................................................. .................................................. ...
Príjmy zo závislej činnosti SR 2 000 €
Poistné 0.00 €
.................................................. .................................................. .
Čiastk. Zákl. dane zo závislej činnosti § 5 12 700,00€

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti 1 000,00€
Výdavky 300,00 €
.................................................. .................................................. .
Čiastkový základ dane z príjmov §6 ods.3 700,00 €

Výpočet dane X. ODDIEL DP :
RIADOK 76 12 700,00 €
RIADOK 77 3 644,74 €
Riadok 80 9 055,26 €
Riadok 81 9 755,26 €
Riadok 82 1 853,49 €
Riadok 83 10 700 Základ dane čiastkový Nemecko
Riadok 84 0,00
Riadok 85 0,00
Z toho mi vychádza príjem z prenájmu nezdanený. Je to vyplnené správne ?
Ďakujem za odpoveď.
Marína
01.04.13,12:34
Máš to v poriadku, pretože úhrn vyňatých príjmov(základov dane) na r. 83 je vyšší ako celkový základ dane na r. 81. Podrobne som to vysvetlila tu http://www.porada.sk/t123821-p4-otazky-a-odpovede-drsr-dan-z-prijmu.html#post2281076 V uvedenej téme čítaj aj prísp. 131. Nezabudni vyplniť odd. XIV.

(http://www.porada.sk/t123821-p4-otazky-a-odpovede-drsr-dan-z-prijmu.html#post2281076)
Mila123
01.04.13,12:38
uplatnila si si oslobodenú položku podľa § 9 ? vo výške 500 ? a paušálne výdavky máš výhodnejšie
Marína
01.04.13,12:52
uplatnila si si oslobodenú položku podľa § 9 ? vo výške 500 ? a paušálne výdavky máš výhodnejšie
Milka, či (ne)uplatnila, (ne)paušálne, vždy to vyjde narovnako, žiadna daňová povinnosť.;)