ajuska86
01.04.13,13:36
Musím podať opravné daňové priznanie a prikladám k nemu výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Neviem, či na týchto výkazoch mám označiť Účtovnú závierku za riadnu alebo mimoriadnu.

vopred ďakujem za odpoveď.