OlgaM
01.04.13,16:25
Prosím o radu. Treba príjmy z ktorých bola zrazená 19% daň uviesť do daňového priznania?
Pri týchto príjmoch bolo najprv uplatnené 40% výdavky a potom vypočítaná a zrazená daň.
Napr. Hr.príjem: 100,00
40%: 40,00
Daň zo 60: 11,40
Na úhradu: 86,60
Sú to príjmy za honoráre apod.
Má alebo môže sa to dávať do DP alebo nie?
OlgaM
01.04.13,14:53
Neporadí nikto?
tictac7
01.04.13,15:23
Prosím o radu. Treba príjmy z ktorých bola zrazená 19% daň uviesť do daňového priznania?
Pri týchto príjmoch bolo najprv uplatnené 40% výdavky a potom vypočítaná a zrazená daň.
Napr. Hr.príjem: 100,00
40%: 40,00
Daň zo 60: 11,40
Na úhradu: 86,60
Sú to príjmy za honoráre apod.
Má alebo môže sa to dávať do DP alebo nie?

somarina.
tictac7
01.04.13,15:25
....a pozri na potvrdení, na základe ktorého §-u boli príjmy zdanené. Tak zistíš, či je to preddavok alebo zrážková daň a teda príjmy už neuvádzaš v DP
Topas
01.04.13,15:31
Prosím o radu. Treba príjmy z ktorých bola zrazená 19% daň uviesť do daňového priznania?
Pri týchto príjmoch bolo najprv uplatnené 40% výdavky a potom vypočítaná a zrazená daň.
Napr. Hr.príjem: 100,00
40%: 40,00
Daň zo 60: 11,40
Na úhradu: 86,60
Sú to príjmy za honoráre apod.
Má alebo môže sa to dávať do DP alebo nie?


Tiež som riešila tento problém a našla som takýto článok http://financie.etrend.sk/osobne-financie/autorsky-honorar-dan-a-odvody.html

Vyberám z článku: Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon sa podľa §43 ods. 3 písm. h) ZDP zdaňujú zrážkovou daňou, tzn. príjem sa zníži o paušálne výdavky vo výške 40% príjmov a suma sa zdaní sadzbou 19%. Autorovi sa vyplatí suma už po zdanení.

Ak už to bolo takto zdanené, nie je to potrebné dávať do DP.
OlgaM
01.04.13,16:36
Áno daň bola zrazená aj odvod do literárneho fondu.
Ešte by som sa chcela opýtať na príjmy na základe zmluvy o vytvorení a použití diela,či sa môžu uplatniť 40% výdavky z príjmov?
Topas
01.04.13,17:23
Je dôležité rozdeliť príjmy na aktívne a pasívne - z dôvodu platenia poistného na sociálnu poisťovňu. Pri príjmoch podľa § 6, teda aj pri príjmoch z honorárov, si môžeš uplatniť výdavky vo výške 40%. Uvedenú skutočnosť vyznačíš pod riadkom 12 DP.
OlgaM
01.04.13,17:39
Mám ich zaradené medzi aktívne, lebo sú za vytvorenie a použitie diela. A ešte sú aj príjmy zo živnosti,tam sú priame výdavky, Môžu mať príjmy zo živnosti r. 2 priame výdavky a príjmy z vytvorenia diela r.5 výdavky 40%? Môže to byť rôzne?
Topas
01.04.13,17:47
To si nie som istá. Myslím si, že nie. Skús sa spýtať na daňovom úrade.
kn-alka
01.04.13,17:51
Nie, nemôžeš kombinovať rôzne príjmy v jednej tabuľke v DP. Od r. 1-8 môžeš ale použiť jeden typ uplatňovania a od r. 10-11 zasa druhý.
Žial v r. 2 a 5 môžeš uplatňovať len jeden typ výdavkov. Musíš si vybrať.
Katy a R
01.04.13,17:53
Mám ich zaradené medzi aktívne, lebo sú za vytvorenie a použitie diela. A ešte sú aj príjmy zo živnosti,tam sú priame výdavky, Môžu mať príjmy zo živnosti r. 2 priame výdavky a príjmy z vytvorenia diela r.5 výdavky 40%? Môže to byť rôzne?
riadok 2. a riadok 5. - tam musíš dať výdavky rovnako (bu´d skutočné, alebo pušálne).
r. 11 - tam môžeš dať inak
nechce sa mi hľadať, ale aj poučení to je - aj to vyplýva z DP ..
OlgaM
01.04.13,17:53
Ďakujem za ochotu - príjmy autorov to je pre mňa komplikované, musím to zistiť.
Topas
01.04.13,17:55
Našla som toto:

http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?idc=54


Vyberám:

Od 1. 1. 2012 dochádza k ďalšiemu oslabeniu, resp. k sprísneniu pri zdaňovaní pasívnych príjmov, čo sa konkrétne prejavuje takto:

V prvom rade (ako technicky nevyhnutné) ide o samostatné zisťovanie základu dane (čiastkového základu dane) z aktívnych príjmov podľa § 6 odsekov 1 a 2 ZDP, čo vyplýva z nového znenia § 6 ods. 6 ZDP prvej vety (z príjmov patriacich do § 6 sa už nezisťuje len jeden čiastkový základ dane);
Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa bude uznávať daňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 14 za rok 2012 a roky nasledujúce; zároveň dodajme, že pri (pasívnych) príjmoch z prenájmu nehnuteľností (vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti) patriacich do § 6 ods. 3 ZDP sa daňová strata vykázaná v súlade s § 6 ods. 11 až 13 ZDP za rok 2011 ešte (naposledy) uznáva.
Ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP týkajúce sa uplatňovania paušálnych výdavkov sa inak (okrem doplnenia o ods. 4) nemení, naďalej si možno za určených podmienok odpočítavať výdavky vo výške 40 % z príjmov. Zároveň je potrebné dodať: z doplneného znenia § 6 ods. 10 vyplýva, že pri všetkých (aktívnych) príjmoch patriacich do § 6 ods. 1 a 2 možno použiť len jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov (napr. skutočné výdavky na základe jednoduchého účtovníctva); podobne pri všetkých (pasívnych) príjmoch patriacich do § 6 ods. 3 a 4 ZDP možno použiť len jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov (napr. paušálne výdavky). Spôsob použitý pri aktívnych príjmoch môže byť iný ako spôsob použitý pri pasívnych príjmoch, táto kombinácia nie je v rozpore so ZDP.
Spôsob zistenia základu dane a výpočtu dane za rok 2012 a roky nasledujúce upravuje (najmä) § 4, § 11 (ten sa nemenil) a § 15 ZDP.
Katy a R
01.04.13,17:58
však pozri poučenie - myslím že na strane 3 (k tabuľke č.1)
OlgaM
01.04.13,17:58
Ďakujem pekne a ešte mi neviete poradiť: SZČO - plátca DPH a má aj príjmy zo zmlúv o vytvorení a použití diela a licenčné zmluvy uzatvorené v súlade s Autorským zákonom.Podliehajú príjmy za tieto zmluvy odvodu DPH???Na zmluvách je uvedené rodné číslo autora - nie IC DPH ani ICO ani DIC. Prebrala som účtovníctvo a moja predchodkyňa všetko dávala aj do DPH aj keď v zmluvách nie je nič o DPH zmienené.
Ďakujem za každú radu.
OlgaM
01.04.13,19:26
Nevie nikto?
tictac7
01.04.13,19:40
Nevie nikto?

...a na čo má živnosť? Určite to je mimo živnosti?
OlgaM
01.04.13,20:01
V živnosti je:
Vydavateľská činnosť
Sprostredkovanie v oblasti kultúry
Predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
Topas
02.04.13,07:28
V živnosti je:
Vydavateľská činnosť
Sprostredkovanie v oblasti kultúry
Predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov

Snáď by na zváženie bolo - zo zákona o DPH:

§ 3
Zdaniteľná osoba
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2013-a.html#hore)


(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.