EKO-HAUS
03.04.13,09:09
Pre Českého partnera platiteľa DPH v ČR sme poskytli službu (polep výkladu) na území v SR. Máme vystaviť faktúru s DPH alebo bez DPH a tým preniesť daňovú povinnosť na prijímateľa?

Ďakujem
emma01
03.04.13,10:49
Pod pojmom "polep výkladu" si predstavujem nejakú technickú alebo reklamnú službu, preto sa podľa mňa jedná o poskytnutie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1. Faktúra by mala byť bez DPH s odkazom na slovnú informáciu, že ide o prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu služby. Službu uvedieš do súhrnného výkazu. Takto by som postupovala za predpokladu, že som si "polep výkladu" vyložila správne.