Lujza Veruzábová
04.04.13,07:29
Pri kontróle zo živnostenského som bola mimo prevádzky.Som konateľ a zároveň aj zodpovedný vedúci na prevádzke. Pracovníčka vyžadovala od kuchárky alebo čašníka nasledovné doklady: môj register trestov,živnosť,zdravotný preukaz,doklad o spôsobilosti/maturitné vysvedčenie/. Samozrejme, že zamestnanci nemajú prístup do kancelárie a tiež prístup k takýmto dokladom. Pracovníčka sa mi vyhrážala pokutou a trvala na tom, že musia byť tieto doklady prístupné na prevádzke. Tu neplatí ochrana osobných údajov? Veď pokiaľ by som toto všetko nespĺňala nedali by mi predsa živnosť???!!!!