kaktas
08.04.13,01:04
Naše obč. združednie účtuje v jednoduchom účtovníctve, nevykonávame podnikateľskú činnosť, dostávame príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby §52a. Príspevok na jedného uchádzača je 25,90€, dostávame to po vydokladavaní. Teda my najprv kúpime /ochranné pomôcky, pracovné náradie, materiál/ veci potrebné na vykonávanie práce "zamestnanca" a následne to dokladujeme úradu práce na preplatenie /posielajú o cca 2 mesiace/, no nie vždy pošlú resp. uznajú všetky výdavky. Mzdu platí úp - to je mimo nás.
Výdavok účtujem napr. pracovný odev - výdavok na zásoby - členené na - nákup nas refundáciu z ÚP.
Moja otázka je: Ako zaúčtujem tú mesačnú refundáciu?
Je to príjem ovplyvňujúcie alebo neovplyvňujúci základ dane?
Ako to zaevidovať v knihe pohľadávok - v zmluve je príspevok 25,90€ lenže niekedy dajú /priznajú/ nap. 18€ - to mi potom budú "vyskakovať nevyrovnané pohľadávky, alebo dám len to čo priznajú v deň ked to nabehne na účet do knihy pohľadávok?
V knihe záväzkov to zaevidujem v deň platby, resp. prijatia FA ako záväzok voči firme od ktorej kupujem "pracovný odev" v sume 26€ ako vyrovnaný záväzok, ked ho uhradím.
Treba ešte nejaké iné pomocné knihy?
Čo pri uzávierke účtovných kníh?

Veľmi, veľmi pekne ďakujem za pomoc