Betka123
08.04.13,18:04
Má nárok na Nezdaniteľnú časť základu dane za rok 2013 invalidný dôchodca pracujúci na dohodu? Ďakujem.
Anik
08.04.13,18:16
áno invalidný dôchodca má nárok na nezdaniteľnú časť
Betka123
08.04.13,18:45
Je nárok aj v tom prípade, ak mesačný inv.dôchodok presahuje sumu NZČD 311,32 €?
Andyke
08.04.13,18:48
Áno, je nárok na NČZD ( výška ID na to nemá vplyv)
kn-alka
08.04.13,18:58
Je nárok aj v tom prípade, ak mesačný inv.dôchodok presahuje sumu NZČD 311,32 €?

Zákon o dani z príjmov
§ 11
Nezdaniteľné časti základu dane
(6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len "dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.


Invalidný dôchodok nie je dôvodom na krátenie nezdaniteľnej časti, takže invalidný dôchodca si môže uplatniť NČZD v celkovej sume.
Betka123
23.04.13,14:18
Platí to aj pre 64-ročného invalidného dôchodcu, pracujúceho na TPP? Aj v tomto prípade invalidný dôchodok nie je dôvodom na krátenie nezdaniteľnej časti a môže si ju uplatniť v celkovej sume?
Jeho mesačný príjem na TPP je 340 € a invalidný dôchodok činí 394 €.
prstienok
23.04.13,17:55
a ešte nepoberá starobný dôchodok?
Betka123
23.04.13,18:39
Nie, starobný dôchodok nepoberá, len invalidný. Stále je vedený ako invalidný dôchodca.
prstienok
23.04.13,18:43
nárok na NčZD si môže zamestnanec uplatniť len u jedného zamestnávateľa, v tomto prípade má nárok na celú nezdan. čiastku, na nezd. č. nemajú nárok len starobný dôchodcovia, ktorým bol priznaný starobný dôchodok k 1.1. alebo spätne k 1.1
ewita888
23.04.13,19:21
Nie, starobný dôchodok nepoberá, len invalidný. Stále je vedený ako invalidný dôchodca.
nebol prekvalifikovaný inv. dôchodok na starobný? býva to uvedené na rozhodnutí SP o výške dôchodku.. veď dôchodkový vek má..
Anik
23.04.13,20:40
stále platí :
§ 293m zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,


UPOZORNENIE DR SR: Ak od 1. januára 2008 poberateľ invalidného dôchodku nepožiada o poberanie starobného dôchodku, naďalej sa považuje za poberateľa invalidného dôchodku a jeho invalidný dôchodok sa nepovažuje za starobný dôchodok. To znamená, že si môže uplatniť celú nezdaniteľnú sumu na daňovníka. Nemusí vypočítavať rozdiel medzi nezdaniteľnou sumou 3735,94€ - rok 2013 a úhrnom invalidných dôchodkov.Uplatňovanie NČZD na daňovníka u poberateľov invalidného dôchodkudo31.12.2003
Od 1. 4. 2004

Od 1. 1. 2005

1. 8. 2006 - 31. 12. 2007

Od 1. 1. 2008Priznaný ID, ČID

ID, ČID = ID
(zlúčenie) aj vtedy, ak ho poberá 60 r. muž alebo 57 r. žena

Ak poberateľ ID, ktorý dovŕšil do 31.12.2003 60 r. (muž) a 57 r. (žena), tak ID = SD

Ak poberateľ ID dovŕši dôchodkový vek: ID = SD

Nepreklasifikuje sa ID v závislosti od dôchodkového veku, ID = IDNČZD na daňovníka

NČZD na daňovníka

Nie je nárok na NČZD

Nie je nárok na NČZD
Je nárok na NČZD


Pozn.: ID - invalidný dôchodok, ČID - čiastočný invalidný dôchodok, SD - starobný dôchodok, NČZD - nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov.Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR
Betka123
23.04.13,21:43
Môžem ešte poprosiť o odvody tohto inv.dôchodcu, ktorý pracuje na TPP-v percentách a eurách? Tým by som mala vyriešený aj príspevok o príjme ID. Ďakujem.
VÍNO NITRA
24.04.13,12:11
Pre Anik: Áno, tabuľka platí, práve som riešila takýto prípad /žena, prvý Tvoj stĺpec-od 1.4. 2004/ a robila som jej dodatočné DP, u nej konkrétne za posledné 3 roky a už jej z DÚ aj prišiel preplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti, nakoľko nemala uplatňovanú u zamestnávateľa NČZD.
Anik
24.04.13,14:40
ďakujem viem, lebo som najprv napísala, že myslím že to platí a potom som našla materiál od Ing. Jarinkovičovej z r. 2012 kde to potvrdila a keď som to upravovala tak som to zabudla zmazať. Dokonca som si najprv písala aj do draka či je to ešte aktuálne , ale po zistení som to zmazala, nech zbytočne nezahlcujem.
Platí celá tabuľka