helakra
09.04.13,09:20
Zamestnankyňa po 4 rokoch u jedného zamestnávateľa nastúpila vo februári 2010 na materskú dovolenku, v septembri 2010 na rodičovskú dovolenku,ktorá skončila 26.3.2013 a 27.3.2013 nastúpila opat do práce, dali jej však výpoveď zo zamestnania(zrušené miesto). Výpovedná doba jej končí 30.6.2013. Zemastnankyna tento rok fovrsi 34 rokov. Ako sa jej bude rátať dovolenka za rok 2013? Bude to ako nárok na pomernú časť D počas mesiacov január-jún - teda 12,5 dňa, alebo iaba za obdobie 27.3-30.6. (6 dní dov.). Ďakujem za pomoc.
:)
helakra
09.04.13,07:22
Zamestnankyňa po 4 rokoch u jedného zamestnávateľa nastúpila vo februári 2010 na materskú dovolenku, v septembri 2010 na rodičovskú dovolenku,ktorá skončila 26.3.2013 a 27.3.2013 nastúpila opäť do práce, dali jej však výpoveď zo zamestnania(zrušené miesto). Výpovedná doba jej končí 30.6.2013. Zemastnankyna tento rok dovŕši 34 rokov. Ako sa jej bude rátať dovolenka za rok 2013? Bude to ako nárok na pomernú časť D počas mesiacov január-jún - teda 12,5 dňa, alebo iba za obdobie 27.3-30.6. (6 dní dov.). Ďakujem za pomoc.
:)
veronikasad
09.04.13,07:26
Ak do konca júna odpracuje aspoň 60 dní (čerpanie dovolenky sa považuje za výkon práce), vznikne jej nárok na pomernú časť dovolenky za rok 2013 = 6/12 ročného nároku.
Ak by bola PN, vznikne jej nárok len na dovolenku za odpracované dni = za každých celých 21 odprac.dní 1/12 ročného nároku
veronikasad
09.04.13,07:28