feap1
08.03.06,10:29
Triviálna otázka, ale ... chcem mať istotu.

Podnikateľ - fyzická osoba (živnosť) má vedené podvojné účtovníctvo. Podáva daňové priznanie FO typ B + súvaha, VZaS, poznámky? (čiže do príjmov uvádza výnosy a do výdavkov náklady)

Vďaka
Simonab
08.03.06,16:54
Áno vypĺňa DP typ B + súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. Ale nevypĺňa tabuľku č.1. Vypisuje už len priamo riadok 38 respektíve 39 DP ( tu uvedie hospodársky výsledok zisk alebo stratu ). Na riadku 40, 41 potom položky zvyšujúce a znižujúce ZD. A ešte do oddielu XIII konkrétne vymenuje položky, o ktoré zvýšil alebo znížil ZD.
Čiže zhrniem to: fyzická osoba účtujúca v PU vypĺňa riadky 38-43. A ďalej už pokračuje ako FO účtujúca v JU. Ak som na niečo zabudla doplňte ma.
kristina11
08.03.06,22:39
Áno vypĺňa DP typ B + súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. Ale nevypĺňa tabuľku č.1. Vypisuje už len priamo riadok 38 respektíve 39 DP ( tu uvedie hospodársky výsledok zisk alebo stratu ). Na riadku 40, 41 potom položky zvyšujúce a znižujúce ZD. A ešte do oddielu XIII konkrétne vymenuje položky, o ktoré zvýšil alebo znížil ZD.
Čiže zhrniem to: fyzická osoba účtujúca v PU vypĺňa riadky 38-43. A ďalej už pokračuje ako FO účtujúca v JU. Ak som na niečo zabudla doplňte ma.

Takto by to malo byť, ale realita aspoň na našom DÚ je iná. Tiež robím DP SZČO účtujúcej v PÚ. Prvé dva roky som "tvrdohlavo" postupovala presne tak, ako píše Simonab (takýto postup je popísaný aj vo vysvetlivkách k DP).
Ale vždy mi zavolala pani z DÚ, že to mám zle vypísané, pretože jej chýbajú príjmy a výdavky v tab.č. 1. Aj som si s ňou chvíľu podiskutovala, že v DP je to písané tak, že máme vypĺňať až r. 38(urobila do telefónu: fááákt je to tam napísané)....ale ona chce mať aj tak vypísanú tabuľku č. 1.
Takže teraz jej to vypisujem podľa jej predstáv....