Ferdosondo
11.04.13,08:13
Vlastním nehnuteľnosť v meste Krupina a včera mi prišlo rozhodnutie na zaplatenie poplatku za komunálny odpad. Trvalé bydlisko, kde aj bývam mám však v inom meste, kde aj platím poplatok za komunálne odpady.
Som povinný platiť odpad aj tam kde nebývam? Vlastním ešte ďalšie tri nehnuteľnosti v iných mestách. To mám platiť aj tam?
Peggynka
11.04.13,08:28
Vyzerá,že áno:
Poplatok platí poplatník a je ním:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
wagner
11.04.13,08:38
Vlastním nehnuteľnosť v meste Krupina a včera mi prišlo rozhodnutie na zaplatenie poplatku za komunálny odpad. Trvalé bydlisko, kde aj bývam mám však v inom meste, kde aj platím poplatok za komunálne odpady.
Som povinný platiť odpad aj tam kde nebývam? Vlastním ešte ďalšie tri nehnuteľnosti v iných mestách. To mám platiť aj tam?

Platiť musíš, ale v podstate teraz ide iba o výšku poplatku. Pretože u nás vo VZN je kto platí plnú sadzbu, koľko platia tí, čo sa v obci menej zdržiavajú, študenti a pod.Pozri príslušné VZN na webe mesta/obce a pozri výšku poplatku. Keď vyrúbili správne, musíš platiť, keď nie, treba sa odvolať.
Ferdosondo
11.04.13,08:54
Vyzerá,že áno:
Poplatok platí poplatník a je ním:
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
Práveže tam nemám ani trvalý, ani prechodný pobyt. Býva tam moja matka a tá si za odpad platí. Ja mám tú nehnuteľnosť vo vlastníctve.
Bývam a vlastním nehnuteľnosť v inom meste, kde si aj platím odpad.
Ferdosondo
11.04.13,08:57
Platiť musíš, ale v podstate teraz ide iba o výšku poplatku. Pretože u nás vo VZN je kto platí plnú sadzbu, koľko platia tí, čo sa v obci menej zdržiavajú, študenti a pod.Pozri príslušné VZN na webe mesta/obce a pozri výšku poplatku. Keď vyrúbili správne, musíš platiť, keď nie, treba sa odvolať.
V krupinskom VZN č 7/2012 sa píše, že môžu znížiť, alebo odpustiť. Volal som tam teda a že keď preukážem, že platím inde tak budem platiť 50%(t.j. 10Eur). Nie že by som na to nemal, ale prečo mám platiť za niečo, čo nevyužívam. To si už fakt môžu robiť s nami čo chcú?
Peggynka
11.04.13,20:43
To je byt,kde býva matka a platí za odpad ? Rozumiem tomu dobre,že chcú platiť 2x ?
v zákone sa píše o trvalom,prechodnom alebo užíva byt.Ja čítam,že o vlastníctve tam nič nie je.Alebo prečítam ešte raz:http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=941
misoft
11.04.13,22:03
By si sa divila, ale je to tak - neberú 2x, ale za dve osoby! Ja som vlastníkom bytu (spolu s 3/4 :D), teda máme trvalý pobyt + moje decká (tiež majú trvalý pobyt). Poplatok sa vypočíta počet osob trvalo bývajúcich x počet dní x sadzba za deň.
Peggynka
11.04.13,22:16
By si sa divila, ale je to tak - neberú 2x, ale za dve osoby! Ja som vlastníkom bytu (spolu s 3/4 :D), teda máme trvalý pobyt + moje decká (tiež majú trvalý pobyt). Poplatok sa vypočíta počet osob trvalo bývajúcich x počet dní x sadzba za deň.
Asi sa nerozumieme.V príspevku č. 4 píše,že tam býva matka a platí.On je len majiteľ.Má platiť len preto,že mu to patrí ?
To,že sa platí podľa počtu osôb,je asi normálne.V Tatrách mali zavedený lístkový systém a ľudia vyhadzovali vrecia s odpadom okolo cesty,aby ušetrili kúpené lístky na odvoz odpadu.
sito
11.04.13,22:27
To je byt,kde býva matka a platí za odpad ? Rozumiem tomu dobre,že chcú platiť 2x ?
v zákone sa píše o trvalom,prechodnom alebo užíva byt.Ja čítam,že o vlastníctve tam nič nie je.Alebo prečítam ešte raz:http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=941

Zákon platí pre všetkých, ak sa v ňom píše o trvalom pobyte, tak ten má každý, až na tých našich kapitalistických bezdomovcov, ktorý môžu požiadať úrad, mesta, obce, aby predsa, aj keď nemajú domov, bez domova mali adresu, kde ich môže hľadať exekútor, prípadne iné naše úrady, aj štátne. Alebo, ak by si niekto na nich predsa len spomenul? A potom, ak ho náhodou nemá kto pochovať, tak mesto, obec kde má trvalý pobyt, by mala.

Ale pokiaľ sú všetci zdraví a rozletení sú po svete na prechodnom pobyte, dlhodobo, treba úradu doniesť papier. Ak naň vlastník bytu, pripadne rodinného domu pozabudne, zabudne, tak uhrádza celú časť sumy, mu napočítanú podľa trvalého pobytu. Pritom svoju slušnosť môže preukazovať mimo svojho trvalého pobytu. Ale, že by nenechával za sebou žiadné stopy?
Ferdosondo
12.04.13,05:31
To je byt,kde býva matka a platí za odpad ? Rozumiem tomu dobre,že chcú platiť 2x ?
v zákone sa píše o trvalom,prechodnom alebo užíva byt.Ja čítam,že o vlastníctve tam nič nie je.Alebo prečítam ešte raz:http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=941
Peggynka dík za odpovede:)

Neviem, či nie som poplatník na základe termínu: fyzická osoba, ktorá je na území obce "oprávnená užívať" alebo užíva byt. No nič, budem tam musieť znova volať. Aj keď včera som sa dozvedel od úradníčky, že oni za to nemôžu - to zákon. Avšak konkrétne ani za ten svet nechcela povedať, ktoré ustanovenie na mňa platí (alebo nevedela).
Zaujímavé, že mám aj ďalšie dve nehnuteľnosti v iných obciach a tam im to zákon neprikazuje.
lubko6394
12.04.13,07:06
Peggynka dík za odpovede:)

Neviem, či nie som poplatník na základe termínu: fyzická osoba, ktorá je na území obce "oprávnená užívať" alebo užíva byt. No nič, budem tam musieť znova volať. Aj keď včera som sa dozvedel od úradníčky, že oni za to nemôžu - to zákon. Avšak konkrétne ani za ten svet nechcela povedať, ktoré ustanovenie na mňa platí (alebo nevedela).
Zaujímavé, že mám aj ďalšie dve nehnuteľnosti v iných obciach a tam im to zákon neprikazuje.

Ten zákon má každá obec rozpracovaný podľa svojho uváženia vo svojom VZN. A preto je to všade iné. A aj text VZN napriek tomu, že môže byť zhodný si každá obec môže vysvetliť a následne realizovať po svojom, takže akékoľvek rady z inej lokality sú zvyčajne nepoužiteľné.
Peggynka
12.04.13,19:48
Ale veď tou osobou je matka,ktorá platí,nie?
Ferdosondo
18.04.13,10:19
Bol som ich pozrieť na tom úrade. Tá vymaľovaná teta mi povedala, že som poplatník z dôvodu, že som oprávnený užívať nehnuteľnosť. Tak som sa jej spýtal, či aj ona v obchode platí aj keď nič nekupuje, len preto, že je oprávnená nakupovať.
Kua kde to žijeme.
jess
07.04.14,15:53
Mňa dnes dorazilo rozhodnutie za komunálny odpad mesta Veľký Krtíš. Vo VK nemáme trvalý ani prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW), vlastním tam len byt, ktorý je určený na predaj, nikto tam nebýva. Dnes nám prišlo rozhodnutie, že musíme zaplatiť za komunálny odpad za 2 osoby !!! Akože ja a manžel vlastníme 1 byt, tak musíme zaplatiť obaja ako vlastníci. Volala som na miestny úrad a bolo mi povedané, že všetci vlastníci bytu musia zaplatiť. Že keď byt budú vlastniť 6 ľudia, tak aj poplatok bude za 6 ľudí. Pýtam sa : Keď rómsky pár bude vlastniť 1 byt a bude tam bývať 20 ľudí, tak oni zaplatia poplatok len za 2 osoby ???????? To kde sme ?????