mariannak
11.04.13,08:56
Môžem v DP uplatniť nezdaniteľnú sumu na daňovníka ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia a na Slovensku prenajímal (spolu s manželkou) byt - čiže pasívne príjmy. Na DÚ je prihlásený ako prenajímateľ len manžel - môžem rozdeliť príjmy medzi manželov, ak manželka nie je prihlásená na DÚ ako prenajímateľ?
mariannak
12.04.13,13:13
posúvam...
Katy a R
12.04.13,13:41
Môžem v DP uplatniť nezdaniteľnú sumu na daňovníka ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia a na Slovensku prenajímal (spolu s manželkou) byt - čiže pasívne príjmy. Na DÚ je prihlásený ako prenajímateľ len manžel - môžem rozdeliť príjmy medzi manželov, ak manželka nie je prihlásená na DÚ ako prenajímateľ?

Ak ide o majetok v BSM - tak si môžte príjem rozdeliť v takom pomere - ako vám bude najviac vyhovovať. Aby sa využila oslobodená čiastka. NČZD sa pri pasívnych príjmoch nedá uplatniť. Neviem celkom, ako je to s registráciou - mali by byť obidvaja zaregistrovaní na DU..

Ale v tomto konkrétnom prípade nemá ani význam deliť .. pretože pri príjme zo zahraničia - ak ide o vyňaté príjmy je taká výnimka (alebo nezrovnalosť;):confused:) - uplatní sa aj NČZD:) (však vyskúšaj el tlačivo DP;)).
Moje doporučenie pri príjme z prenájmu - treba mať najaké vyňaté príjmy - a vtedy daň z prenájmu netreba platiť (samozrejme aj výška je rozhodujúca;))
mariannak
15.04.13,07:32
Ďakujem, mám softvér od krosu, dovolilo mi uplatniť NČZD - príjem zo závislej činnosti a príjem z prenájmu. Ak by sa dala uplatniť nezd. časť, tak ani nemusím deliť príjmy. Nezdaniteľná časť sa nemôže uplatniť len pri pasívnych príjmov - a tu sú aj príjmy zo závislej - hoci zo zahraničia. Tiež si myslím, že má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti.