l.hurakova
15.04.13,09:32
Otvorenie účtov neúčtovným spôsobom čo to je?
Je to zaúčtovanie súvahy na stranu MD a D? Alebo to znamená otvorenie účtu napr. Banka ako v škole na T kde na jednej strane bude MD a na druhej strane D zaúčtujem tu začiatočný zostatok, pohyby podľa toho či patrí na stranu MD alebo D a na konci vypočítam KZ.

Mám také zadanie v práci už som to trošku pozabúdala viete mi niekto poradiť?

Ďakujem
promont maja
17.04.13,06:33
... zaskočila ma tvoja otázočka ... načo toto potrebuješ vedieť? ( možnože o niečom napovie ...) ... pretože si iný ako účtovný spôsob ani neviem predstaviť ... skôr by som použila termín " otvorenie účtovných kníh" ako "otvorenie účtov" ... ale myslím, že to v tomto prípade znamená to isté ...

... ale ... ak si povieme, na čo všetko je potrebné pri účtovaní pamätať: o. i. aj napr. zásada bilančnej kontinuity ( táto ma napadla ako prvá a ako jeden z možných dôvodov " neúčtovného" účtovania ..) ... a majúc na pamäti hlavne:

Podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, a ktoré sú predmetom účtovníctva. Podľa § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve je zobrazenie v účtovnej závierke verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a metódami. V súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.