Ailise
19.04.13,09:10
Zdravím,
chcem sa spýtať, pokiaľ podám žiadosť na absolventskú prax a mám na ňu právo a nepodarí sa mi samej zohnať si zamestnávateľa, ÚPSVaR je povinný do tých troch mesiacov mi nejakú absolventskú prax zohnať? Čítala som, že ju zoženie, a to dokonca v uvedenej požadovanej oblasti (ktorú som vyštudovala), ale nie som si istá, či tomu veriť.
GabiZ
19.04.13,09:30
Veriť tomu môžete, lebo § 51 ods. 1 zákona 5/2004 Z.z. : Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 26 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom. Podľa § 51 ods. 8: Dohoda uzatvorená medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä a) záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, b)záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom.
Takže ak si vy nenájdete zamestnávateľa, úrad vám ho zabezpečí.
Ailise
01.06.13,19:53
Tak ja som sa na to bola popýtať a vraj povinní nie sú zabezpečiť prax, ak sami nenájdu vhodného zamestnávateľa. Dokonca to na mňa pôsobilo, že je vcelku pravdepodobné, že sa to môže stať.
alohamercy
09.10.13,19:03
Dobrý deň,

po ukončení strednej školy (r. 2007) som bola rok evidovaná na UPSVaR a vykonávala som 6 mesačnú AP. Po roku som bola prijatá na vysokoškolské štúdium, ktoré som úspešne ukončila tohto roku(r. 2013). Mám nárok na AP?

ďakujem
veronikasad
09.10.13,19:11
Koľko máš rokov ?
alohamercy
10.10.13,19:45
25
alohamercy
11.10.13,18:50
tak ako teda to je?
avalik
11.10.13,19:01
nemas, § 51 ods. 3 z. 5/2004