uctoeva
22.04.13,11:03
Dodávateľ - plátca DPH z ČR nám vysavil faktúru za služby s DPH. Naša firma je tiež plátca DPH.
Nemá byť fakúra vystavená bez DPH ? Ak faktúra nebude opravená máme spraviť samozdanenie s konečnou sumou ?
mondes
22.04.13,09:08
Áno, faktúra má byť bez DPH. Kontaktujte dodávateľa v ČR,aby Vám poslal opravenú faktúru a aby ste tú faktúru mali skôr, tak nech Vám pošle kópiu mailom.