Lila
29.09.04,10:03
Nám, ako práv. osobe, poskytla fyz. osoba podľa Zmluvy o pôžičke USD na dobu
1 roka. Mesačne tejto fyz. osobe zasielame úroky /v USD/ z tejto pôžičky na jeho dev. účet. Z týchto úrokov nezrážame žiadnu zrážkovú daň. Na konci r.2004 ho nahlásime na DÚ. Je tento postup správny? V ZPD som sa dočítala, že
platiteľmi zráž. dane sú len banky a poisťovne. Vysvetľujem si to správne?
Prosím o radu, ďakujem.
Paula
30.09.04,08:22
Pre príjemcu úrokov je to príjem, ktorý si má sám zdaniť v DP za kal.rok.Môj názor.
elPi
30.09.04,09:31
Podľa § 43 ZDP zrejme nie je Vašou povinosťou vyberať daň z úroku z pôžičky zrážaním.
Ak je dotyčná FO cudzinec, ešte by pripadala možná povinnosť zrážať zabezpečenie dane podľa prípadnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Tá FO bude mať (možno) povinnosť podať daňové priznanie.
Lila
01.10.04,09:00
FO nie je cudzinec.My sme s.r.o. a poskytujeme fin. služby a § 43 ZDP veľmi nerozumiem.
Neviete mi poradiť?
elPi
01.10.04,10:54
Jednoducho nič nezrážate, len vyplatíte zmluvne dohodnutú sumu a ak treba po skončení roka ho nabonzujete podľa § 32 ods. 5 zák. č. 511/92, ak celkový súčet vyplatených súm u neho presiahne 10000,- Sk.
Lila
01.10.04,12:14
Ďakujem , prajem príjemný víkend.
renča
07.10.04,08:09
Úroky z pôžičky poskytnutej zahraničným spoločníkom ÚČTOVNÍCTVO A DANE, Daň z príjmov, číslo: 17/2004, vyšlo: 1. 10. 2004
Otázka: Spoločník ako kanadská zahraničná právnická osoba poskytol našej spoločnosti pôžičku. Úroky sú splatné v auguste 2004. Je potrebné a v akej výške máme zaplatiť z týchto úrokov zrážkovú daň s ohľadom na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Kanadou?


Odpoveď: Zákon o dani z príjmov medzi príjmy zo zdrojov v Slovenskej republike daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v § 16 zaraďuje v odseku 1 písm. e) bod 3 úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek. Tieto plnenia teda podliehajú v Slovenskej republike zdaneniu. Tento príjem však nie je uvedený v zákone medzi príjmami zdaňovanými zrážkou podľa § 43 zákona.
Z tohto dôvodu sa daňová povinnosť z týchto príjmov vysporiada podaním daňového priznania v Slovenskej republike v lehote podľa § 49 zákona, sadzbou podľa § 15 vo výške 19 %.

Slovenský platiteľ, ktorý vypláca do zahraničia tieto úroky, má povinnosť vykonať z úhrady zabezpečenie dane podľa § 44 zákona vo výške 19 %, ktorá bude mať charakter preddavkovo platenej dane. Tento preddavok si zahraničný daňovník v daňovom priznaní započíta na výslednú daňovú povinnosť uvedenú v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zahraničný daňovník si v daňovom priznaní môže uplatniť na zdanenie týchto úrokov z pôžičiek modifikovanú sadzbu dane podľa čl. 15 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Kanadou vo výške 5 % a rozdiel v daňovej povinnosti z takto vypočítanej dane správca dane na základe žiadosti daňovníkovi vráti.

Ďalšie odpovede na otázky z oblasti daní, ako aj tematicky spracované aktuálne problémy vrátane príkladov z praxe a noviniek z oblasti legislatívy nájdete v časopise vydavateľstva Verlag Dashöfer Daňový tip (http://www.dashofer.sk/prirucka.asp?p=DT&ref=en).

Zdroj: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. (mm)
elPi
07.10.04,08:44
Sedí, ale Lila napísala, že nie je cudzinec.
Lila
07.10.04,09:41
Áno, FO nie je cudzinec a úroky v cudzej mene mu uhrádzame na jeho bežný účet tu, na Slovensku.
Ale ďakujem aj za túto informáciu.
megyzah
12.03.08,10:18
Prosím Vás ak mi prišlo potvrdenie že mi boli vyplatené úroky ako majiteľke účtu pôžičky, ktoré boli nezdanené, tak si musím podať DP typ B a zaradím tento príjem z kapitálového majetku, len neviem do ktorého riadku to zapíšem - do VII. oddielu a r.1 alebo r.3? Dakujem.