alica
29.09.04,10:13
Prosím o pomoc pri výklade zákona o DPH, neviem č i dobre rozumiem.
Poskytli sme služby /právne/ súkromnej osobe v ČR pre jej súkromnú potrebu. Miestom dodania služby by malo byť Slovensko - podľa všeobecného pravidla § 15 ods. 1 Zákona o DPH - nakoľko objednávateľom služby nie je podnikateľ. Rozumiem tomu správne?