Mikolajova
09.03.06,06:54
Ahojte prišla mi faktúra na dodávku a montáž strešného boxu. Na faktúre je rozpísané strešný box 10 000,-, montáž - 100,-. Neviete mi náhodou povedať na aké účty v PU to dať. DPH by ste uplatnili?
ondrejvla
09.03.06,12:54
Ahojte prišla mi faktúra na dodávku a montáž strešného boxu. Na faktúre je rozpísané strešný box 10 000,-, montáž - 100,-. Neviete mi náhodou povedať na aké účty v PU to dať. DPH by ste uplatnili?

Ak ten strešný box používaš v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, prevážaš v ňom materiál, náradie..., tak by som volila účet 501/A s následnou evidenciou drobného majetku v operatívnej evidencii, DPH by som v tomto prípade uznala, ak ale je používaný na MV pre osobnú potrebu, dovolenku, čo pravdepodobne aj je, v tom prípade si vytvor k účtu 501/ analytiku a vyraď si tento účet ako nedaňový, DPH by som v tomto prípade neuznala a bola by to pripočiteteľná položka k základu dane, prípadne by som to riešila ako ostatnú pohľadávku voči konateľovi s následnou splátkou do pokladnice.
Beba
09.03.06,13:22
Máme ten istý prípad. Firma kúpila strešný box a používa na prepravu materiálu pri realizácii zákaziek. Dala som ho do spotreby a uplatnila DPH a evidujem ho v operatívnej evidencii. Keď sú dovolenky a momentálne je nevyťažený, je možné si ho požičať, ale máme to zakotvené v smernici a je stanovené požičovné. Prepočítali sme to tak, že sme cenu boxu vydelili počtom dní v roku /365/ + 15% a to bolo požičovné bez DPH na deň a toto sa fakturuje. Vychádza to asi 38 Sk na deň s 15% ziskom /to je vlastne amortizácia /. Samozrejme je tam podmienka úhrady škody, ak by sa niečo boxu pritrafilo. Je to myslím primeraná cena. Samozrejme by mal box vydržať dlhšie, ako rok, ale je stále využitý.
Mikolajova
09.03.06,13:37
A tú montáž by ste zaúčtovali ako služby 518AE?
Beba
09.03.06,14:11
Ano. Nie je to odpisovaný majetok, tak služby.
ondrejvla
09.03.06,15:35
A tú montáž by ste zaúčtovali ako služby 518AE?

Ja by som to neúčtovala ako služby, ale cenu boxu včítane montáže by som viedla celú na účte 501/A a v spomínanej evidencii majetku do
30 tis. Sk.
Najka
16.03.06,14:32
Ahojte, ak mi prišla faktúra /sme stavebná firma a robia nám subdodávky/ a je na nej rozpísané:
okná 100000,-
montáž 30000,-
ako to zaúčtovať na služby alebo rozdeliť na materiál a služby?
Najka
21.03.06,10:19
Vyjadri sa niekto?
Tweety
21.03.06,10:21
Ahojte, ak mi prišla faktúra /sme stavebná firma a robia nám subdodávky/ a je na nej rozpísané:
okná 100000,-
montáž 30000,-
ako to zaúčtovať na služby alebo rozdeliť na materiál a služby? Marí sa mi, že tá otázka tu už raz bola, aj som odpovedala. Subdodávky naúčtuješ na 518 /321. Fakturáciu pre odberateľa 311/602.
Najka
21.03.06,10:24
A ak mám faktúru za opravu auta a je na nej napísané:fakturujeme vám za tovar podľa dod.listu a výmenu spojky, oleja a filtra?
Tweety
21.03.06,10:25
A ak mám faktúru za opravu auta a je na nej napísané:fakturujeme vám za tovar podľa dod.listu a výmenu spojky, oleja a filtra? Oprava auta je oprava 511.
Najka
21.03.06,10:28
Takže nemám brať ohľad na to, že mi to rozpisujú na tovar a práce?
Tweety
21.03.06,10:29
Takže nemám brať ohľad na to, že mi to rozpisujú na tovar a práce? Je to celé v cene za opravu auta. Ty si žiadny tovar na sklad neprevzala, takže neúčtuješ o ňom.
Najka
21.03.06,10:29
O.K., vďaka.
Mikolajova
23.03.06,07:31
Ešte raz sa vrátim k strešnému boxu, ktorý som vyššie riešila. Suma bez DPH 12780,- Sk, DPH 2428,2, hal. vyr. -0,2, Spolu:15208,- Sk.
Box by som dala ako 501 nedaňovú ale neviem to presne rozčleniť na účty. Mám to: 15208,2 501/020 - nedaňová
- 0,2 568
15208,- 321010
Neviem či je to správne zaúčtované z hľadiska DPH a dane z príjmov.