A.DUBNICA
15.05.13,10:58
Prosím Vás aký má byť rizikový príplatok na stupni práce č.3 a č.4
vieraaaa
15.05.13,11:53
20 % z min. hodinovej mzdy pre 1. stupeň náročnosti, tj. z 1,941 €/h = 0,3882 €/h (mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce)
viď text:
ak sú tieto pracovné činnosti zaradené podľa orgánu verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie a pri ich výkone si intenzita pôsobenia faktorov napriek vykonaným ochranným opatreniam ( technickým, organizačným, špecifickým ochranným a preventívnym ) vyžaduje, aby zamestnanec na zníženie zdravotného rizika používal osobné ochranné pracovné prostriedky. Za každú hodinu práce v takomto prostredí patri zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie vo výške 20% minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2013 0,3882 € bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času. Nakoľko ide o minimálnu úroveň, z uvedeného vyplýva, že výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce môže byť dohodnutá aj vyššie.
viac:
http://www.echoz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=152:minimalna-mzda-od-01-01-2013&catid=20:ekonomika&Itemid=20
A.DUBNICA
06.06.13,08:07
ˇ
A.DUBNICA
06.06.13,08:13
Ďakujem moc za vysvetlenie, tých 20 % z min. hod. mzdy viem, že áno len či je to rovnako aj pre 3. st. aj 4. st. Ďakujem Vierka ešte raz veľmi pekne a prajem pekný deň.