Prácasp
15.05.13,18:21
Dňom 2.1.2013 som nastúpila do zamestnania, od tohoto dňa mám podpísanú pracovnú zmluvu. V januári som odrobila 22 dní. Mám 51 r.
Mám nárok na 25 dní dovolenky, ak nie prosím zdôvodnenie.
Ďakujem.
katka 23
15.05.13,18:44
Zákonník práce
§ 103
Základná výmera dovolenky
Na začiatok

(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

(3) Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.
prstienok
15.05.13,18:45
nárok je 20 dní + 5 dní, ak do konca kalendárneho roka dovŕšite 33 rokov veku.... v niektorých organizáciach dokonca majú kolektívnú zmluvu, ktorá im určuje ďalších 5 dní dovolenky navrch. Do kedy trvá Váš pracovný pomer?
Prácasp
15.05.13,19:12
Prac. pomer na dobu určitú do 1.4.2014
Prácasp
15.05.13,19:13
ďakujem, ale toto som si prečítala aj sama..... Očakávam konkrétne číslo, nie citát ZP
avalik
15.05.13,19:15
vzhladom na to, ze nastup je az 2.1.2013 tak mas narok na 11/12 t.j. 23 dni

§ 101

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

§ 102

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.
prstienok
15.05.13,19:18
súhlasím s avalik, máte nárok na 23 dní dovolenky.
avalik
15.05.13,19:21
taketo upresnenia sa pisu do otazky, pod otazkou mas ikonu ceruzka, cez nu mozes editovat otazku