psps
16.05.13,10:28
Zamestnanec mal pri výkone svojej práce pracovný úraz, ale nenastúpil na PN. BOZPečkár vypísal s ním len Posúdenie závažnosti pracovného úrazu, kde bol úraz posúdený ako ostatný pra.úraz a ďalej zamestnanec sám zaniesol do SP Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť spolu s lekárskym posudkom. My ako zamestnávateľ máme nejaké tlačivo poslať do SP? Alebo vypisujeme ešte niečo?
Aninka z MT
23.05.13,09:36
Zamestnávateľ je povinný odovzdať na SP tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" + prefotený výpis z knihy drobných úrazov.