TomasBugiy
16.05.13,12:38
Dobrý deň. V priebehu roka došlo v jednej a.s. k zmene vedenia spoločnosti. Znižil sa počet členov predstavenstva, niektorí členovia zostali, niektorí sú noví. Súčasné vedenie však dalo akcionárovi návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, kde navrhuje vyplatiť tantiémy len pre súčasné vedenie (nezohľadňuje to že 5 mesiacov v roku 2012 boli vo vedení aj iní členovia, ktorí sa taktiež pričinili na hospodárení spoločnosti a ktorí by tak nedostali nič). Môže akcionár rozhodnúť tak, že vyplatí tantiémy iba súčasnému vedeniu, alebo by mal rozdeľovať podľa váhy funkcie a dĺžky obdobia vo funkcii?

Ešte doplnim otázku - je niekde stanovené aký maximálny objem (či už v eurách alebo v %) môže ísť na tentiémy?