Jana1603
16.05.13,16:37
dobrý deň. chcem sa prosím informovať. manžel prišiel o prácu, ja som na materskej dovolenke. Máme nárok na nejaký príspevok? zo sociálky alebo z úradu práce? (napr. na byt...) ďakujem veľmi pekne za info
Katy a R
16.05.13,17:59
podmienky na príspevky v hmotnej núdzi sú veľmi prísne - ale popozeraj tu, či spĺňate? http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/davka-a-prispevky-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=226
skúma sa príjem a aj majetok spoločne posudzovaných osôb.

samozrejme, v prvom rade treba pozrieť, či manžel nemá nárok na dávku v nezamestnanosti (viď §104 zák o SP)
allis
16.05.13,18:19
ak sa zaevidoval na UP a ak odpracoval z 3 rokov minimalne 2 na zmluvu, tak ma narok na podporu v dlzke 6 mesiacov, kde mu vymeraju z platu denny prispevok...a ak nie, tak ma narok na davku v hmotnej nudzi 62,50 - ale samozrejme musi byt na urade prace...
a s tym prispevkom na byvanie:

Príspevok na bývanie
patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku. Podmienky vzniku nároku: vlastníctvo bytu alebo rodinného domu, nájom bytu alebo rodinného domu, nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, právo doživotného užívania v byte alebo rodinnom dome, uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach, podmienky nároku sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním. Splnenie podmienok nároku na príspevok na bývanie sa neskúma: ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku, ak občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.
Výška príspevku: 55,80 eura mesačne pre jednotlivca, 89,20 eura mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.
Xanti
16.05.13,18:23
Allis , nezavádzaj ...

na dávku v hmotnej núdzi nie je automatický nárok. A bez bližších údajov od zaádvateľky sa nedá presne odpovedať.
Xanti
16.05.13,18:24
Koľko máte detí? Si na rodičovskej dovolenke alebo na materskej dovolenke? Je v tom rozdiel ... Vlastníte nehnuteľnosť?
Katy a R
16.05.13,18:25
allis, manžel nemá automaticky nárok na dávku v hmotnej núdzi ... predsa sa posudzujú spolu - ak má ona dobrú materskú, tak veru žiadna dávka v hmotnej núdzi neprichádza do úvahy! (všetko je v tom linku)
Katy a R
16.05.13,18:26
šikulka si :)
allis
16.05.13,18:40
vlastne ano, pardon... v manzelstve a s detmi je to inak...ale na tu podporu by mal mat narok, nie?
Jana1603
16.05.13,18:53
som na rodičovskej dovolenke s jedným dieťaťom. nevlastníme žiadnu nehnuteľnosť, len bývame v byte, ktorý vlastnia moji rodičia. a manžel robil na zmluvu asi rok, potom prešiel na živnosť na cca rok a pol a potom robil zasa na zmluvu asi tri mesiace