Karcsixyz
16.05.13,22:28
Zdravím. Mám otázku ohľadom sprostredkovania práce v zahraničí.
Dočítal som sa že:
Výška poplatku musí byť stanovená v súlade s vyhláškou MPSVR č. 9/2005 Z.z. ods. 2 zákona 5/2004 Z.z. ako jednorazová platba najviac 20 % z prvej mesačnej mzdy dohodnutej medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, alebo najviac 30 % z prvej z mesačnej mzdy dohodnutej medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov.
__________________________________________________ ___________
A ja som dostal zmluvu od nemenovaného sprostredkovateľa práce a z odvolaním sa na § 642 a nasl. zákona 513/1991 Zb.
Požaduje za každú odpracovanú hodinu určitú čiastku peňazí po celú dobu trvania zmluvy.
A nieje mi jasne či môže byt podla zákona aj provízia za každú odpracovanú hodinu, lebo vyššie sa spomína že je možná len jednorázová provízia a to max. do 30%.
Má s tým niekto skúsenosti?
avalik
16.05.13,22:41
je to zmluva na SZCO?