mondes
16.05.13,22:52
Takže ešte raz. Len pre istotu. Dôchodca starobný zamestnaný na dohodu sa do ZP vôbec neprihlasuje na odpracované dni, správne? V´daka.
mondes
16.05.13,23:00
Nechcela som zakladať novú tému, ale si ma v predošlej zrušila, že som nedala odpoveď, ale otázku. :-) ... a to vyjadrenie ZP, áno citovala som to, ale keď som si dala hlavnú stránku porady, tak som to tam nikde nevidela, že som to citovala. Len ked som si dala "Moje príspevky". Prosím ťa, ako si sa dostala k mojej citovanej téme? Vdaka.
avalik
16.05.13,23:02
na hlavnej stranke "cela porada" ... ale temy kde si prispela su ako si pisala v "moje prispevky"
mondes
16.05.13,23:06
Nie, nešlo mi o to, že chcem ja vidieť svoje príspevky, ale chcela som, aby citovaný príspevok videli aj ostatní. Ale keď som si dala hlavnú stránku, tak som to nikde nevidela. Ale už som na to prišla. Musím na hlavnej stránke zakliknúť "Debaty". A ešte niečo. Smajlíky už tu nie sú?
Katy a R
16.05.13,23:44
§ 10b :) (z pohľadu zák o ZP nemá zárobkovú činnosť)
LydaLyda
17.05.13,23:07
"§ 11 ods. 3 :
(3) Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
z dohody o brigádnickej práci študentov,
z dohody o vykonaní práce :
- poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného
predpisu,19)
-poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
-poberateľov starobného dôchodku alebo
-poberateľov invalidného dôchodku a
z dohody o pracovnej činnosti :
-poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného
predpisu,19)
-poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
-poberateľov starobného dôchodku alebo
-poberateľov invalidného dôchodku.
prstienok
20.05.13,18:31
nie, starobný dôchodca sa do ZP vôbec neprihlasuje