andrea1304
20.05.13,10:48
Prosím o pomoc pri výpočte odchodného pre učiteľa, ktorému bol priznaný starobný dôchodok a zo zamestnania odchádza v júni 2013. Vypočíta sa jeho odchodné ako 2 násobok funkčného platu priznaného k 1.1.2013 alebo ako priemerný zárobok za 1.štvrťrok 2013?
pavlinka
20.05.13,10:56
vo verejnom záujme je to výške funkčných platov
ZlaticaB
28.05.13,10:34
Tiež potrebujem vyplatiť odchodné, SD ma priznaný od 1.3.2012 k 30.6.2013 požiadala o skončenie PP - dohodou, z toho usudzujem, že má nárok na odchodné ale neviem prečo je v prispevku uvedené -2 násobok funkčného platu??Nemá byť iba 1 násobok - podľa KZ vyššieho stupňa??
mzdarka renca
28.05.13,10:41
No asi majú KZ, kde majú uvedené odchodné vo výške 2 funkčných platov. KZ vyššieho stupňa je minimum, pod ktorý sa nedá ísť, ale dať viac podľa svojej KZ nad rámec vyššej KZ sa môže.
ZlaticaB
28.05.13,10:50
Čiže, ak nemáme KZ, tak postupujeme podľa KZ vyššieho stupňa a to je iba 1 násobok. Tak??
mzdarka renca
28.05.13,20:03
tak
stefania71
08.06.13,14:49
Na rok 2013 je vo verejnej správe podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, kde je stanovené, že zamestnancovi sa poskytne odchodné nad rámec ZP §76 ods. 1,2 v sume jedného funkčného platu zamestnanca. Podľa mňa pedagogickému zamestnancovi by malo byť vyplatené odchodné vo výške 2 funkčných platov, aj keď nie je podpísaná kolektívna podniková zmluva.