kika70
21.05.13,09:02
Podla noveho ZP sa moze cerpat NV za pracu nadcas v obdobi 4 mesiacov nasledujucich po mesiaci,kedy bola praca nadcas vykonana. Minuly rok platilo 12 mesiacov. Co s NV z minuleho roka teraz v maji? Moze sa este cerpat,alebo nie? Podla mna NIE stary zakon prijatim noveho zanika. No neisom si ista.
jana1972
23.05.13,09:52
Myslím, že v takomto prípade už nárok na čerpanie NV zaniká.

(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia dvanástich štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.

(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno v termíne podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1.