janared
21.05.13,14:20
Prosím Vás, robí organizácia za rok 2012 ročné zúčtovanie do zdravotných poisťovní?
J+K
21.05.13,14:42
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 robia už zdravotné poisťovne. Takže organizácia nie.