Ester plus
22.05.13,08:01
Ak FO, ktorá je registrovaná na Dú má od februára roku 2013 nového nájomníka a doteraz poberá platby v hotovosti, bude postačovať aby mohli byť platby v hotovosti prijímané uzatvoriť zmuvu o prenájme na jeden rok ak celkový súčet platieb za rok podľa tejto ročnej zmluvy neprekročí 5000 Eur?