Miriam05
22.05.13,09:45
Dobrý deň,

chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu.

Firma A poskytuje služby na nehnuteľnostiach podľa §16 zákona pre inú slovenskú firmu B v Českej republike, ktorá tam je registrovaná pre DPH.
Firma A faktúruje tieto práce firme B bez DPH.
V mene firmy A však pracujú aj pracovníci firmy C.
Firma C následne vystavuje faktúru za poskytnuté služby firme A.
Má ich faktúrovať bez DPH? Alebo s DPH?
Firma refaktúruje mzdové náklady a cestovné náhrady zamestnancov, ktoré na danej nehnuteľnosti za ňu pracovali.
Zmluvu má Firma A s Firmou B na uskutočňovanie prác a Firma A s firmou C na poskytnutie služieb.
Firma C nemá s firmou A uzatvorené zmluvu o dočasnom pridelení zamestnancov.

Prosím veľmi o pomoc.

ďakujem
mondes
22.05.13,10:18
Ak má firma C ičDPH na SK, (a taktiež firma A), tak faktúruje s DPH.
Katarína Cigánová
22.05.13,11:05
ja myslím , že toto nie je správna odpoved .
Vzhladom k tomu , že sa jedná o práce na nehnutelnosti v CR , miesto zdanitelného plnenia je v CR , DPH patrí ČR .
ZA odvedenie DPH je zodpovedný ten , kto vykonáva prácu na nehnutelnosti . Výnimku tvorí prípad , ak zhotovitel - ten kto vykonal prácu - má na koho preniest daňovú povinnost .
Zodpovedajte si teda otázku :
Vykonáva prácu na nehnutelnosti firma C ?
Preniesla na niekoho firma C daŇovú povinnost odvodu v ČR ?
Slovenská DPH s týmto nemá absolútne nič , aj keby tam bolo 10 slovenských firiem .
Tolko môj názor .
Miriam05
22.05.13,12:04
Fuha, ďakujem za doterajšie odpovede, ale som už teraz z toho celkom mimo :(
Takže ak práce vykonáva firma A, prenesie daň. povinnosť na firmu B...a Firma C teda vykonáva práce na nehnuteľnosti, ale v mene firmy A ....prosím, ak by ste mi to vedeli nejako zrozumiteľnejšie vysvetliť..
Vopred veľké ďakujem