JAJA11
22.05.13,12:00
​Predávame budovu, ktorá je viac ako 5 rokov po kolaudácii, chcem použiť paragraf 69, ods 12.... kedy je zdaniteľné plnenie? Predpokladám, že to bude zaplatením.....
Adiks
22.05.13,14:34
Dodanie stavby upravuje § 8 od.1 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty a nezávisí od zaplatenia, s výnimkou ak by kupujúci uhradil preddavok.
zuzana.š.
22.05.13,15:31
Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
JAJA11
22.05.13,20:19
v tomto prípade je to komplikované v tom, že kupujúci je v súčasnosti nájomca danej nehnuteľnosti, užíva ju. Zmluva už bola uzavretá a v nej je uvedené, že vlastníkom sa stáva po zápise v katastri. Do katastra bude urobený prepis až po úhrade. Vystavila som preddavkovú faktúru, čakám na úhradu a dňom uhradenia vystavím faktúru.... bude to tak správne ?
azla
22.05.13,20:48
Ak z tých všetkých možnosti (čo si uviedla v komentári ) dôjde k úhrade - ako prvej,------ tak vystavíš fa k prijatému preddavku.
Následne ked dôjde k zápisu do katastra - vystavíš vyúčtovaciu faktúru - dátum dodania bude deň zápisu do katastra a odpočítaš preddavok. Ak bola zaplatená faktúra preddavkom v plnej výške, tak výsledok bude nula.
Týmto dňom aj vyradíš nehnuteľnosť z účtovníctva.