Simona Kozárová
22.05.13,16:08
Ahojte, písala som diplomovú prácu na temu účtovná závierka. Daná spoločnosť pri zisťovaní základu dane postupovala tak, že VH pred zdanením upravila o pripočítatelne a odpocitatelne položky, zistila zaklad dane a odpočítala od neho stratu za predch. rok, následne vypočítala splatnú daň a od tejto dane odpočítala daň z úrokov z bežných účtov. Jedna účtovníčka mi poradila, že od roku 2011 sa dan z urokov z beznych uctov odpocitat takto nesimie a že postup je nasledovný: VH pred zdanením upravit o prip. položky a v odpočítateľných položkách zahrnúť celé výnosy z úroku z bežných účtov a pokračovať, vypočítať základ dane a opočítat stratu, a z tohto upraveného ZD vypočítať daň z príjmov. Neviete mi poradiť ktorý postup je správny a vysvetliť mi to sprepacenim ako pre debila? :) dakujem
cacka
22.05.13,16:21
Tá "jedna" účtovníčka mala pravdu.
Transformácia účtovného HV na daňový je nasledovná:

1) výnosy ( všetky účty 6) -náklady (všetky účty 5, okrem 591) = účtovný HV
2) +pripočítateľné položky
3) -odpočítateľné položky (sem patria aj úroky z BU - 662)
4) =daňový základ (pred odpočtom straty)
5) -daňová strata z predchádzajúcich rokov, max do výšky daňového základu
6) =daňový základ x 19% (23%)
7) =daň z príjmu

Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne....
Simona Kozárová
22.05.13,16:47
uf tak to mi odľahlo :) a prosím vas, neviete kde v zákone o dani z príjmov to nájdem? aby som vedela preukázať tento postup a obhájiť že ten ich postup bol vlastne zlý
Simona Kozárová
22.05.13,16:52
a s tou daňou ktorú vyčíslili z uctu 662 sa niečo robí? dakujem
Andrej13
22.05.13,20:05
pozri si zákon o dani z príjmov par. 17 ods. hlavne 3 a následne par. 43.
azla
22.05.13,20:41
Urokové výnosy banka pri vyplatení zdaní zrážkovou daňou., ktorá je podľa §43, odst 6 ZDP považovaná za daň definitívne vybranú.
Výnosové úroky sú súčasťou výsledku hospodárenia, preto ich spoločnosť pri zistení základu dane odpočíta na r. 240 daňového priznania.

Zražková daň sa počas roku naučtuje na účet 591 - ; účet 591 nevstupuje pri výpočte výsledku hospodárenia na r. 100, preto aj výnosy naúčtované na účte 662 vyčleníme.
cacka
23.05.13,17:05
Azla už odpovedala v príspevku dole...
cacka
24.05.13,09:39
Ešte doplním, že tento postup najlepšie obhájiš, respektíve vysvetlíš pri vypĺňaní daňového priznania, kde je to zrejmé z jednotlivých riadkov a z poučenia.