AntekaK
22.05.13,16:23
Fyzická osoba ukončila živnosť 16.5.2013, vo svojom účtovníctve si uplatňovala daňové odpisy na budovu nadobudnutú v roku 2011 - obstarávacia cena 14.300 €. Boli uplatnené odpisy za rok 2012 vo výške 715,00 €. Na karte DHM nie sú vyčíslené odpisy za rok 2011 - predpokladám, že sa neuplatňovali.
Bolo možné, že by sa pri obstaraní budovy neuplatňovala DPH?
Ak áno, čo teraz sa vlastne stane, keď FO zrušila živnosť, čo treba robiť s touto budovou? Bola štvrťročným platiteľom DPH, čiže urobíme daňové priznanie DPH za tento druhý štvrťrok, daňové priznanie za rok 2013, ale to až po decembri 2013. Prípadne ak by sa rozhodla budovu prenajímať, (je evidovaná na úrade práce), zaregistruje sa na daňovom úrade a ak presiahne príjem z prenájmu za rok 500 €, bude sa do príjmov za rok 2013 započítavať aj príjem, ktorý bude skutočne získaný po odpočítaní 500,00 €?
a_je_to
24.05.13,20:45
Podľa opisu odpisy 715 v roku 2012 možno považovať za uplatnenie prvých pozastavených odpisov z roku 2011. DPH nemusela byť uplatnená. Buď preto, lebo v čase nadobudnutia predávajúci, alebo kupujúci nemuseli byť registrovaní platitelia DPH. Treba pozrieť faktúru z nákupu budovy. Ak je na faktúre DPH, tak odpisy za príslušné obdobie musia byť nižšie o % DPH. Budova v zostatkovej cene zostáva osobným vlastníctvom. Dani podlieha iba v prípade predaja do roku 2018, vrátane. Po prenajatí budovy sa treba do 30 dní zaregistrovať ako prenajímateľ a vybaviť DIČ bez IČO a môže budovu prenajímať, aj pokračovať v odpisovaní. Zdaní len príjem, presahujúci 500 Eur. Ale percentom z celkového príjmu, ktoré pripadne na oslobodených 500 Eur musí krátiť aj výdavky, vrátane odpisov. V roku 2013 nebude môcť uplatniť paušálne výdavky u prenájmu, iba daňovú evidenciu podľa § 6, ods. 11. Za rok 2013 podá jedno priznanie aj za skončenú živnosť, aj za prenájom – ak bude.