83gene
23.05.13,09:52
K zamestnancom v prípade podmienky, že spol. so zamestnancami viac ako 30 má mať účtovnú závierku overenú audítorom, patria aj dohodári?
JankaO
23.05.13,10:08
§19 ZOÚ odst. 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa zisťuje v nadväznosti na metodický list základného ukazovateľa č. 4472 „Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný“ zverejnený Štatistickým úradom SR.
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Vzory_formularov/rok_2010/f_praca204_10.pdf - na konci dokumentu je presný postup na výpočet